XVIII International Young Scientists' Conference on Applied Physics

Europe/Kiev
Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems

Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems

Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems of Taras Shevchenko National University of Kyiv, acad. Glushkov ave., 4g, Kyiv, Ukraine
Description

Please check your mail for electronic Book of Proceedings and Conference photos!

ICAP is the annual Conference for students, postgraduate students, young scientists and researchers in field of applied physics (radio physics and electronics). The leading Ukrainian and foreign scientists (scholars) will speak on the plenary meeting of the Conference. The reports of the participants will be given hearing during sections and published afterwards in the book of proceedings.

Language of the Conference is English

Participants
 • Anastasiia Bohachuk
 • Anatolii Nedybaliuk
 • Artem Tomilo
 • Denys Didychenko
 • Dmytro Dadyka
 • Dmytro Kulish
 • Dmytro Matskevych
 • Elena Zhitlukhina
 • Fedor Yatsenko
 • George Korovin
 • Hanna Demchenko
 • Hlib Shymko
 • Hryhorii Chumak
 • Igor Fedirchyk
 • Igor Zubenko
 • Ihor Tarashchuk
 • Iryna Gavrylchenko
 • Julia Belimenko
 • Maksym Bondar
 • Maksym Karpets
 • Maksym Myroshnyk
 • Mariia Morozova
 • Nataliia Vintoniak
 • Nataliia Yurchak
 • Oleg Nedybaliuk
 • Oleksandr Ivanyuta
 • Oleksandr Veremeienko
 • Oleksandr Zadorozhnyi
 • Oleksii Hryhorenko
 • Olexandr Zagaria
 • Pavlo Biletskiy
 • Pavlo Khanenko
 • Roman Belimenko
 • Roman Filov
 • Roman Gryndii
 • Roman Kovalyk
 • Roman Ovcharov
 • Roman Shanidze
 • Sergii Ivko
 • Sergiy Lushchin
 • Stanislav Seidametov
 • Valentin Blashchuk
 • Viacheslav Kondratenko
 • Victor Voshchinskiy
 • Viktor Dudash
 • Viktor Kononov
 • Volodymyr Danko
 • Volodymyr Gaponenko
 • Yaroslav Prokopenko
 • Yevgen Oberemok
 • Yurii Martynchyk
 • Yurii Toporov
 • Yuriy Yazupol
 • Zhanna Hudenko
  • 09:00 14:00
   Registration Faculty Hall

   Faculty Hall

  • 09:00 12:15
   Registration Faculty Hall

   Faculty Hall

  • 12:20 13:10
   Magnetron sputtering of nanomaterials for various applications 50m Plenary Hall #46

   Plenary Hall #46

   Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems

   Speaker: Dr Vadym Prysiazhnyi (Institute of Physics and Biophysics, Faculty of Science, University of South Bohemia)
  • 13:10 14:00
   Numerical modeling of electromagnetic scattering by discrete random media 50m Plenary Hall #46

   Plenary Hall #46

   Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems

   Speaker: Dr Janna Dlugach (Main Astronomical Observatory of NANU)
  • 14:00 14:30
   Coffe break/Lunch 30m
  • 14:30 17:00
   Laser Physics and Optoelectronics Room #30

   Room #30

   Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems

  • 14:30 17:00
   Magnetism and Superconductivity Plenary Hall #42

   Plenary Hall #42

   Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems

  • 14:30 17:00
   Medical Physics Room #30

   Room #30

   Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems

  • 09:00 10:30
   Registration Faculty Hall

   Faculty Hall

  • 10:35 11:15
   Куда стремятся сетевые технологии, и роль Cisco в этих процессах 40m Plenary Hall #43

   Plenary Hall #43

   Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems

   Speaker: Mr Юрий Довгань (Cisco Systems, Inc.)
  • 11:20 12:00
   IT 40m Plenary Hall #43

   Plenary Hall #43

   Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems

  • 12:20 12:50
   Coffe/Lunch 30m
  • 12:50 14:00
   Posters/Coffee
  • 14:00 16:30
   Computer Engineering Plenary Hall (ICC)

   Plenary Hall

   ICC

  • 14:00 16:30
   Radio Engineering and Communication Plenary Hall (ICC)

   Plenary Hall

   ICC

  • 16:30 19:00
   Social Program
  • 09:00 10:30
   Registration Faculty Hall

   Faculty Hall

  • 10:30 13:00
   Physics of Semiconductors and Dielectrics, Semiconductor’s Devices Room #38

   Room #38

   Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems

  • 10:30 13:00
   Plasma Physics Room #32

   Room #32

   Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems

  • 10:30 13:00
   Surface Physics, Nano- and Microelectronics
  • 13:00 13:30
   Coffee/Lunch 30m
  • 13:30 14:00
   Registration: Closing Ceremony Plenary Hall #42

   Plenary Hall #42

   Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems

  • 15:00 17:30
   Social Program: Closing Party