Науково-технічна конференція “Інформаційна безпека України”

from Wednesday, 24 April 2019 (09:00) to Friday, 26 April 2019 (19:00)
Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
24 Apr 2019
25 Apr 2019
26 Apr 2019
AM
10:00
Organization (until 18:00) (Faculty Hall)
09:30
Organization (until 10:30) (Faculty Hall)
10:30
Plenary Lectures (until 13:00) (REX/3-46)
09:00
Organization (until 11:00) (Faculty Hall)
PM
13:00 --- Перерва ---
13:00 --- Перерва ---
13:30
Інформаційна війна в парадигмах лінгвістики впливу (until 18:00) (Ауд. 63)
14:00
Загальні питання інформаційної безпеки України (until 20:00) (ауд, 46)
14:00 Підхід до оцінки ризику інформаційної безпеки на основі аналізу факторів загроз та вразливостей - Ольга Їзмайлова (КНУ БА)   (ауд, 46)
14:15 Правило обробки надлишкових даних для обґрунтування захищеності джерел від витоку інформації в рамках імплементації міжнародних стандартів з менеджменту інформаційної безпеки - Сергій Іванченко (ІСЗЗІ НТУУ КПІ імені І. Сікорського)   (ауд, 46)
14:30 АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ ЗМІШАНИХ МІКРОСХЕМ - Andrii Shvab   (ауд, 46)
14:40 Інтернет-піратство в Україні - Оксана Томин   (ауд, 46)
14:55 ЯК ОБДУРИТИ НЕЙРОННУ МЕРЕЖУ? - Mykola Olifirovich   (ауд, 46)
15:10 Інформаційна безпека України - Сергій Довбня (КНУ ТШ)   (ауд, 46)
15:25 КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ - Олександр Нікітчин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)   (ауд, 46)
15:40 Організація захисту об’єкту інформаційної діяльності від витоку інформації акустичним каналом - Валентин Блащук (ФРЕКС КНУ імені Шевченка)   (ауд, 46)
15:55 ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМУ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБУ ПРОСТОРОВОГО ЕЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАШУМЛЕННЯ - Олександр Савосік   (ауд, 46)
16:10 СПОСІБ ТРЬОХВИМІРНОЇ КОЛЬОРОВОЇ ФОРМАЛІЗАЦІЇ РІВНЯ РИЗИКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ - Андрій Давидюк (Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України )   (ауд, 46)
16:25 Аналіз особливостей проведення додаткових експертиз комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах в сучасних умовах - Сергій Павлюченко (ДержНДІ спецзв'язку )   (ауд, 46)
16:40 Програмні комплекси розмежування доступу користувачів до інформаційних ресурсів автоматизованих систем - Олександр Василенко (студент ФРЕКС КНУ ім.Шевченка)   (ауд, 46)
16:55 SECURITY VULNERABILITIES OF IOT - Марія Слабковська (КНУБА)   (ауд, 46)
17:10 Підхід до оцінки ризику інформаційної безпеки на основі аналізу факторів загроз та вразливостей - Максим Шиманський   (ауд, 46)
17:25 Основні підходи до визначення захищеності комп’ютерних систем - Володимир Ткаченко (Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, м.Київ)   (ауд, 46)
17:40 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОШУКУ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ - Іван Довбня (ІСЗЗІ НТУУ КПІ ім. І. Сикорського)   (ауд, 46)
17:55 Методика створення криптовалюти - Дана Кухар (КНУ ім. Тараса Шевченка)   (ауд, 46)
18:10 Сценарій реалізації захищеної системи оцінки інноваційних рішень техногенної безпеки - Валерія Потьомкіна   (ауд, 46)
18:25 ДЕСТРУКТИВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА КЕРОВАНИЙ НАТОПІВ ЯК ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ - Олександр Дашкевич (КНУБА)   (ауд, 46)
18:40 Оцінка захищеності інформації криптографічними засоба - Aleksandr Nikitchyn   (ауд, 46)
18:55 Дезорієнтація систем супутникової навігації як засіб електронної протидії - Роман Андрійчук   (ауд, 46)
14:00
Програмні та апаратні засоби інформаційної безпеки (until 20:00) (Ауд. 45)
14:00 МЕТОДИ ЛІКВІДАЦІЇ ЗАГРОЗ КІБЕРБЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗАХИЩЕНИХ ВУЗЛІВ ІНТЕРНЕТ ДОСТУПУ - Сергій Довбня (ФОП Довбня С.Я.)   (Ауд. 45)
14:15 ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДДАЛЕНИХ РОБОЧИЙ МІСЦЬ - Sergey Kamyanov (Kyiv National University of Construction and Architecture)   (Ауд. 45)
14:30 Використання нейронних мереж для виявлення атак в телекомунікаційних мережах критичного застосування - Лілія Юрчук (студент)   (Ауд. 45)
14:45 СТАН НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА КОСМІЧНИМИ АПАРАТАМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ НАЗЕМНИХ ЗАСОБІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ - Павло Скуренко (КНУ ім Т.Шевченка)   (Ауд. 45)
15:00 ВАРІАНТИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ХЕШ-ФУНКЦІЙ - Максим Єршиков (КНУ імені Тараса Шевченка)   (Ауд. 45)
15:15 РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЙНЯТТЯ СИГНАЛІВ ІЗ ФАЗОРІЗНИЦЕВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ВИСОКОЇ КРАТНОСТІ - Володимир Міщенко (ТОВ “ДЕПС СОЛЮШЕНЗ”)   (Ауд. 45)
15:30 АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ БЛОКУВАННЯ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ - Захар Юшта   (Ауд. 45)
15:45 ОЖЕ-СПЕКТРОМЕТРІЯ ЯК МЕТОД РЕВЕРС-ІНЖИНІРИНГУ - Сергій Михайлович Серебреніков (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, кафедра радіотехніки та радіоелектронних систем, студент)   (Ауд. 45)
16:00 Актуальні та найбільш «популярні» методи захисту серверів - Yulia Doumenko   (Ауд. 45)
16:15 Аналіз засобів та методів вимірювання струмів та напруг наведень в лініях електроживлення та заземлення - Volodymyr Kykla   (Ауд. 45)
16:30 ВИКОРИСТАННЯ КІБЕРФІЗИЧНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТАНУ ФІЗИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ - Dmytro Khlaponin   (Ауд. 45)
16:45 РОЗРАХУНОК КУТОВОГО РОЗНЕСЕННЯ МІЖ РУХОМИМИ ПРИЙМАЧАМИ ЛОКАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ РАДІОМОНІТОРИНГУ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ - Кирило Соколов   (Ауд. 45)
17:00 АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ БЛОКУВАННЯ АТАКИ ДЕАВТЕНТИФІКАЦІЇ В МЕРЕЖАХ WI-FI - Serghiy Dovbnya Ivan Ustenko   (Ауд. 45)
17:15 ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ КАНАЛУ РАДІОЗВ’ЯЗКУ В СИСТЕМАХ ДИНАМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ - Володимир Міщенко (ТОВ “ДЕПС СОЛЮШЕНЗ”)   (Ауд. 45)
17:30 Реєстратор електронно-захватного детектора з диференціальним каналом передачі даних - Костянтин Позюбан (ФРЕКС КНУ студент)   (Ауд. 45)
17:45 Достовірність даних станції моніторингу PM2.5 частинок в атмосферному повітрі - Andrii Antonenko Olexandr Zagaria   (Ауд. 45)
17:55 ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ VSAAS В РІШЕННІ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ - Natasha Savelenko   (Ауд. 45)
18:10 SECURITY VULNERABILITIES OF IOT - Марія Слабковська (Київський національний університет будівництва i архітектури)   (Ауд. 45)
18:25 ПРИНЦИПИ БОРОТЬБИ ІЗ МЕРЕЖЕВОЮ АТАКОЮ ARP-SPOOFING - Іван Камлук   (Ауд. 45)
18:40 Застосування аналогової моделі штучного нейрона для моделювання динамічних систем. - Дмитро Васильович. Веркалець (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, кафедра радіотехніки та радіоелектронних систем)   (Ауд. 45)
18:55 Особливості вибору системи виявлення вторгнень - Максим Шелюк (КНУБА)   (Ауд. 45)
19:10 Аналіз загроз витоку інформації по віброакустичному каналу та методи боротьби - Юрій Яцух (Сергійович)   (Ауд. 45)
19:25 Антенний модуль з апаратною функцією формування променя для базових станцій стільникового зв'язку малого і середнього радіусу покриття - Ігор Кваченок   (Ауд. 45)
19:40 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТЕХНОЛОГІЮ "FIBER TO THE HOME" - Serhii Honenko   (Ауд. 45)
19:45 Автоматизація бототизацією: від моніторингу радіоелектронної обстановки до торгівлі криптовалютами - Vlad Lubin   (Ауд. 45)
19:45 ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВОЇ ПОПРАВКИ ПРИ ЗНАХОДЖЕННІ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДЖЕРЕЛА РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ В УМОВАХ БАГАТОПОЗИЦІЙНОГО ПРИЙОМУ ІНФОРМАЦІЇ - К.А. Соколов (НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського)   (Ауд. 45)
19:45 Захищена система миттєвого обміну повідомленнями - Георгій Чобанян (КНУБА)   (Ауд. 45)
19:45 МАТЕМАТИЧНІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ОБ'ЄКТІВ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖ РАДІОЗВ’ЯЗКУ - Володимир Міщенко (ТОВ “ДЕПС СОЛЮШЕНЗ”)   (Ауд. 45)
19:50 АНАЛІЗ КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ШТУЧНИХ СУПУТНИКАХ ЗЕМЛІ - Mr Олександр Галиновський   (Ауд. 45)
19:50 ТРАНЗАКЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ РОЗУМНОГО ДОМУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН - Дмитро Братанич (КНУ)   (Ауд. 45)